Ekstraordinær generalforsamling

8 nov 2014 13:00

Til Klubbens medlemmer
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Rødby Go-Kart Klub, CVR 30 86 67 70 i henhold til klubbens vedtægter: §9 Ekstraordinær generalforsamling.
 
Lørdag, den 8. november kl. 13.00
Digehuset i Lalandia.
 
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af nedenstående forslag.
 
Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsens forslag om ændring af klubbens vedtægter.
 
Bestyrelsen for Rødby Go-Kart Klub stiller forslag om, at klubbens vedtægt, formålsbestemmelse §2, ændres til:
”Klubbens formål er at fremme motorsporten, at afholde kurser og foredrag, at virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken, i samarbejde med Danske Automobil Sports Union (DASU), at varetage medlemmernes motorsportslige interesser, samt derudover at arrangere selskabslige sammenkomster til fremme af kammeratskabet mellem medlemmerne, samt at eje anparter i et kapitalselskab, der skal anlægge og drive en go-kart bane med henholdsvis go-kart køreanlæg og med tilhørende bygninger/servicefaciliteter m.v.”
 
Under § 8 ændres punkt g: ny tekst
Enhver beslutning om overdragelse af kapitalandele ejet af klubben i et kapitalselskab der ejer og/eller driver gokart bane i Rødbyhavn, herunder overdragelse ved salg, gave eller på anden måde, samt pantsætning af kapitalandele og/eller stemmerettighederne tilknyttet kapitalandele, kan kun ske efter forudgående godkendelse af en generalforsamling, og kun med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
 
Under § 8 ændres det tidligere punkt g til punkt h med uændret tekst.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive anført i en revideret dagsorden, der fremlægges på dagen. Foreløbig dagsorden udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb.
Protokollen underskrives af dirigenten.
 
Under § 8 ændres det tidligere punkt h til punkt i med uændret tekst,
Forslagsstilleren eller et stemme berettiget medlem med fuldmagt skal være tilstede på generalforsamlingen ved forslagets behandling.
Bestyrelsen stiller ovennævnte forslag, idet go-kart klubben som bekendt har fået udbetalt erstatning til brug for opførelse af nyt go-kart anlæg. Et sådant anlæg etableres mest hensigtsmæssigt i et af klubben 100% ejet kapitalselskab (anpartsselskab).
For at sikre, at klubben kan eje anparter i et kapitalselskab, er det nødvendigt, at ændre klubbens formålsbestemmelse.
 
Med venlig hilsen
Anders Hansen, formand
26. oktober 2014
 
Af hensyn til pladsen vil det være hensigtsmæssigt at tilmelde sig inden mødet til
Britta, 54 60 15 77 eller britta.petersen@mail.dk
 
Udesendelse af indkaldelsen er kun sket til stemmeberettigede medlemmer. Alle, som er medlem på afholdelsestidspunktet, er velkomne til den ekstraordinære generalforsamling, men kun medlemmer som opfylder vedtægternes §8 stk. c) har stemmeret.

Kommende løb

Klubbens kalender

« januar 2019 »
mantironstorfrelørsøn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.