Baneudvalg - status efterår 2013

Som det er de fleste bekendt skal Rødby Karting Ring flyttes for at give plads til Femern-forbindelsens landanlæg.
 
Rødby Go-Kart Klubs medlemmer, og de mange kørere, som gæster vores populære bane, er naturligvis interesseret i at høre flere detaljer om hvorledes den omfattende operation kommer til at forløbe.
 
Klar til start
Danmarks hurtigste kørere klar til start ved forårets afdeling af DIF Danmarksmesterskab
 
Beliggenheden af det nye anlæg er første trin i processen. Her er klubben afhængig af kommunen, som allerede i dag stiller grunden til rådighed for den eksisterende bane. I sommer var baneudvalget og en repræsentant for Femern A/S samlet til møde, hvor kommunen udpegede et område ved Strandholm, få hundrede meter fra den nuværende placering. Selvom arealet ikke var firkantet er det udvalgets vurdering at det ville være passende og med gode tilkørselsforhold. 
 
Efterfølgende har Femern A/S dog henvendt sig til kommunen og ønsket en anden placering med den begrundelse, at lyden fra banen ville kunne høres i det indkvarteringsanlæg, hvor arbejderne opholder sig i fritiden. Fra klubbens side forventer vi at kommunen fastholder placeringen, som den blivende, en beslutning, som formentlig har en rækkevidde på de næste 50-100 år. Den nuværende bane når næsten at blive 45 år før den nedlægges, så det er lange tidshorisonter, der arbejdes med. Samtidig vil der befinde sig industri-anlæg såsom jord-rensning med store udendørs maskiner i samme afstand fra indkvarteringsanlægget, så der synes at være tale om en forskelsbehandling mellem disse og bane-anlægget.
 
Imidlertid har kommunens administration indtil nu, så vidt vi ved, ikke over for Femern A/S afvist deres indvending med det resultat, at klubben stadig er usikker på en placering og ikke kan igangsætte et realitetsarbejde med at projektere det nye anlæg. Baneudvalget har ved flere lejligheder henvendt sig skriftlig såvel som mundtligt til kommunen, men uden at den har reageret.
 
Rødby Go-Kart Klub er skuffet over kommunens hidtidige manglende opbakning omkring placeringen. Vi har en klar forventning om, at kommunen er interesseret i at beskytte lokale interesser mod Femern A/S, som med betydelig styrke forsøger at sætte sine egne behov forrest.
 
Et er imidlertid placeringen, noget andet er de økonomiske midler til at opføre et nyt bane-anlæg. Uden at gå nærmere ind i den samlede pris, så er der tale om et betydeligt to-cifret million-beløb, særlig set i relation til den forholdsvis beskedne størrelse, som Rødby Go-Kart Klub har.
 
Som tidligere omtalt har det nuværende bane-anlæg haft besøg af Ekspropriationskommissionen, der i detaljer har fået gennemgået de faciliteter, som er nødvendigt for at træning og konkurrencer kan afvikles forsvarligt. Ved det efterfølgende møde tilkendegav kommissionens formand, at der ville falde en afgørelse om erstatningsbeløbets størrelse inden sommerens udgang, men her i november er der stadig intet nyt fra kommissionen.
 
Endelig har Femern A/S ønsket at udvide Gl. Badevej så hurtigt som muligt, hvilket vil indebære en formindskning af ryttergården ud mod Badevej og nedrivning af en af bygningerne på området. Tidshorisonten er indeværende år, så det vil være en realitet allerede ved næste sæsons indledning. Ifølge Bjarne Hansen fra Lollands Kommune har Femern A/S dog endnu ikke indsendt en ekspropriationsanmodning på dette areal. Selvom klubben vil blive beskedent kompenseret, så er der alligevel tale om en betydelig begrænsning i den resterende periode indtil banen må forlades.
 
Ekspropriationsanmodningen angiver 1. juli 2015 som overtagelsesdato, hvilket betyder, at Pinseløbet 2015 vil være sidste løb, mere end 43 år efter banens åbningsløb.
 
Åbningsløb 1972
Hundredvis af tilskuere overværede åbningsløbet på Rødby Karting Ring i april 1972
 
Alt i alt er det et temmelig grumset billede, som tegner sig for Rødby Karting Rings fremtid. Der er ikke sikkerhed om den kommende placering, kombineret med, at de økonomiske rammer er ukendte. Formentlig vil der ikke ske noget i kommunalt regi før efter kommunalvalget og den efterfølgende konstituering, så endnu engang må klubben og dens medlemmer ruste sig med tålmodighed.
 
Det er klart, at klubben hurtigst muligt ønsker at få indledt projekteringsarbejdet, som er omfattende og dyrt. Først når det er overstået kan grave- og asfaltmaskinerne påbegynde deres arbejde, så vi så hurtigt som muligt kan åbne porten til Danmarks forhåbentlig flotteste og sportsligt mest udfordrende  karting-bane.
--------------------------------
Rødby Go-Kart Klubs baneudvalg er nedsat af klubbens generalforsamling og består af Anders Hansen, Jens Jaczszak, Britta Petersen og Peder Madsen
 

Klubbens kalender

« maj 2023 »
mantironstorfrelørsøn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.