Generalforsamling

24 jan 2015 13:30

Til Rødby Go-Kart Klub’s medlemmer.
 
Medlemmerne indbydes hermed til ordinær generalforsamling
 
Lørdag, 24. januar 2015 kl. 13.30 Sted: Digecentret, Lalandia
 
Dagsorden ifølge vedtægterne §8:
 
 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 
 2. Formandens beretning for 2014
 
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 samt fastsættelse af kontingent for 2015.
 
 4 Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
 
 PAUSE:
 
 Orientering omkring ny bane v/ Anders Hansen. 
 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7. 
 
 På valg: Flemming Adrian, Anders Hansen og Britta Petersen.
 
 Valg af 2 suppleanter.
 
 6. Valg af formand
 
 Anders Hansen er villig til genvalg
 
 7. Valg af revisorer i henhold til § 6b
 
 På valg: Jørgen Guldmann og Michael Aarøe
 
 8. Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til klubbens formand: Anders Hansen, mail: salg@ah-biler.dk, telefon 24 42 19 39 eller 54 60 51 35, senest 14. januar 2015.
 
Kun for medlemmer i RGKK (stamklub):
 
Efter generalforsamlingen arrangeres der: Bowling med efterfølgende spisning i restaurant Bones – ekskl. drikkevarer. 
 
Kl. 15.45 Bowling
 
Kl. 17.15 Spisning i Restaurant Bones.
 
Af hensyn til bestilling af bowlingbaner og spisning i Bones skal tilmelding ske senest 15. januar til Britta, 54 60 15 77 eller britta.petersen@mail.dk.
 
Med venlig hilsen
 
Rødby Go-Kart Klub
 
Anders Hansen
 
formand
 
Indkaldelsen er sendt elektronisk 9/1-2015
 

Kommende løb

Klubbens kalender

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.