Generalforsamling

3 feb 2018 13:30

Medlemmerne indbydes hermed til ordinær generalforsamling
Sted: Digecentret, Lalandia.  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne  §8:
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere i henhold til § 8b - stk. 1.
2. Formandens beretning for 2017 i henhold til § 8b - stk. 2.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 samt fastsættelse af kontingent for 2018 i henhold til § 8 stk. 3.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer i henhold § 8 stk. 4.
 
         PAUSE:
         Orientering omkring ny bane v/ Peder Madsen og Anders Hansen.                 
 
5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7a.
På valg: Peder Madsen (villig til genvalg) og Erik Lystrup (villig til genvalg)
Valg af 2 suppleanter.
           
6. Valg af formand i henhold til § 8 stk. 6.
     Anders Hansen er villig til genvalg
     
7. Valg af revisorer i henhold til § 8 stk. 7.
     (Jørgen Guldmann og Michael Aarøe er villige til genvalg)
 
      8. Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til klubbens formand:  Anders Hansen, mail: salg@ah-biler.dk,  senest 20. januar.
 
Tilmelding til generalforsamlingen: senest 27. januar til Britta Petersen, 29 86 15 77 eller
mail: britta.petersen@mail.dk
 
Med venlig hilsen
Rødby Go-Kart Klub
Anders Hansen
formand

Klubbens kalender

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.