Generalforsamling den 19. januar kl 12 på Lalandia

19 jan 2019 12:00

Medlemmerne indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Lalandia, Rødbyhavn
Dagsorden ifølge vedtægterne §8:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere i henhold til § 8b - stk. 1.
  2. Formandens beretning for 2018 i henhold til § 8b - stk. 2.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 samt fastsættelse af kontingent for 2019 i henhold til § 8 stk. 3.
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer i henhold § 8 stk. 4.
  5. PAUSE
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7a. På valg: Flemming Adrian, Britta Petersen Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af formand i henhold til § 8 stk. 6. Anders Hansen er villig til genvalg
  8. Valg af revisorer i henhold til § 8 stk. 7. Jørgen Guldmann og Michael Aarøe ønsker ikke genvalg.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til klubbens formand: Anders Hansen, mail: salg@ah-biler.dk , senest 15. januar.
Tilmelding til generalforsamlingen: senest 12. januar til Britta Petersen, 29 86 15 77 eller mail: rgkkmail@gmail.com

Klubbens kalender

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.