Femern forbindelsen og Rødby Karting Ring

Rødby Go-Kart Klub har nedsat et baneudvalg, som forestår arbejdet med at håndtere situationen omkring Femern forbindelsens overtagelse af arealet, hvor Rødby Karting Ring er placeret. Baneudvalgets medlemmer er Anders Hansen, Jens Jaszczak, Michael Hansen, Britta Petersen og Peder Madsen. 
Baneudvalget har udarbejdet en skrivelse som sigter mod at præsentere problemstillingen omkring Fermern forbindelsen og Rødby Karting Ring. Målgruppen er personer og organisationer, som ikke i forvejen er bekendt med karting i almindelighed og fjernelsen af Rødby Karting Ring i særdeleshed. 

BilagStørrelse
RGKK Flytning af baneanlæg.pdf2.86 MB

Kommende løb

Klubbens kalender

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.